Відокремлений структурний підрозділ
Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури

Відділення

Відділення «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Міське будівництво та господарство», «Технічна експертиза будівель і споруд, операції з нерухомістю»

Відділення «Архітектура та містобудування», «Дизайн середовища»

Відділення «Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення», «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції»

Відділення "Оцінка землі та нерухомого майна", "Землевпорядкування"

Заочне відділення