Відокремлений структурний підрозділ
Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури

Спеціальності та освітньо-професійні програми

Бізнес-технології та рекламна діяльність

Спеціальності 076 Підприємництво та торгівля

Освітньо-професійна програма «Бізнес-технології та рекламна діяльність»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з бізнес-технологій та рекламної діяльності

Термін навчання: на базі 9 класів – 2 роки 10 місяців,

                                   на базі 11 класів – 1 рік 10 місяців

Форма навчання – денна

    Освітньо-професійна програма «Бізнес-технології та рекламна діяльність» - це цілісна система підготовки фахівців у сфері бізнесу та рекламної діяльності в умовах цифровізації та глобалізації економіки, здатних розв’язувати загальнокультурні та професійно орієнтовані завдання на основі набутих компетентностей (організація та моделювання бізнесу; створення привабливого образу будь-якої організації в очах громадськості; організація внутрішньої комунікації в компанії; побудова ефективних стосунків бізнесу з представниками влади, споживачами, партнерами і суспільством в цілому; просування інтересів організації на національному або міжнародному рівнях; створення рекламної продукції та доведення до споживачів; розробка концепції рекламного продукту; розробка художнього образу торгової марки; організації та проведення рекламних кампаній тощо).

Вивчай:

 • Фінанси, гроші та кредит

 • Основи бізнесу

 • Бухгалтерський облік

 • Маркетинг

 • Комп’ютерну графіку

 • Менеджмент

 • Основи страхування

 • Економіку підприємства

 • Податкову систему

 • Start-up: створення та функціонування

 • Організацію торгівлі

 • Рекламну діяльність

 • Дизайн у рекламі

 • Креативний копірайтинг

 • Логістику

 • Digital технології в бізнесі

 • Цифрові технології у рекламі та PR

 • Бізнес-планування

 • Митну справу

 • Ринкові дослідження

Стань:

 • Фахівцем виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

 • Менеджером з реклами

 • Фахівцем з ефективності підприємництва

 • Професіоналом з інноваційної діяльності

 • Дизайнером-виконавцем рекламної продукції

 • Торговцем (обслуговування бізнесу та реклами)

 • Агентом комерційним

 • Агентом торговельним

 • Товарознавцем

 • Організатором з постачання/зі збуту

 • Рекламістом

Архітектура та містобудування

Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування

Освітньо-професійна програма: «Архітектура та містобудування»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з архітектури та містобудування

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців

Форма навчання – денна

   Освітньо-професійна програма «Архітектура та містобудування» спрямована на комплексну підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати типові спеціалізовані задачі та виконувати практичні завдання у сферах архітектури та містобудування, використовувати сучаснi архітектурно-проєктні та дизайнерські рішення щодо будівель та споруд різного функціонального призначення, містобудівних об'єктів. Об’єктами вивчення та діяльності є: об’єкти архітектури та містобудування – будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення; їх інтер’єри та обладнання; архітектурно-містобудівні комплекси; об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і декоративно-прикладного мистецтва; території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів; реконструкція та реставрація об’єктів архітектури та містобудування, а також діяльність щодо їх створення.

Вивчай:

 • Історію архітектури

 • Конструкції будівель і споруд

 • Архітектурне проєктування

 • Комп'ютерне проєктування і архітектурний дизайн

 • Архітектурну графіку і будівельне креслення

 • Рисунок та живопис

 • Макетування

 • Основи технічної механіки

 • Архітектурне матеріалознавство

 • Дизайн архітектурного середовища

 • Планування та благоустрій населених місць

Стань:

 • Техніком з архітектурного проектування;

 • Техніком-дизайнером (будівництво);

 • Техніком - проєктувальником

Освітньо-професійна програма

Дизайн середовища

Спеціальність: 022 Дизайн

Освітньо-професійна програма: «Дизайн середовища»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з дизайну середовища

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців

Форма навчання – денна

   Освітньо-професійна програма «Дизайн середовища» спрямована на комплексну підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати типові спеціалізовані задачі та виконувати практичні завдання по розробці засобами дизайну естетично та функціонально досконалих об’єктів дизайну середовища - гармонійного й ефектного предметного та просторового середовища й об’єктів його наповнення в побутовій, суспільній, соціокультурній, промислових сферах життєдіяльності людини. Об’єктами вивчення та діяльності є об’єкти дизайну, етапи та процеси ïx створення в різних сферах життєдіяльності людини, техніки i технології в дизайні.

Вивчай:

 • Основи теорії дизайну

 • Рисунок

 • Живопис

 • Макетування та робота в матеріалі

 • Технологія процесу

 • Художнє проектування

 • Комп'ютерне проектування

 • Основи формоутворення та конструювання

 • Історія дизайну

 • Дизайн архітектурного середовища

 • Основи пластичної анатомії

 • Біоніка та ландшафтно-архітектурні конструкції

 • Виставковий дизайн

 • Архітектурні деталі і обладнання інтер’єрів

 • Ландшафтний дизайн

Стань:

 • Дизайнером (художником-конструктором),

 • Дизайнером інтер’єру.

Освітньо-професійна програма

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-професійна програма «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців

  на базі 11 класів (або ПТНЗ) – 2 роки 10 місяців

Форма навчання – денна, заочна

   Освітньо-професійна програма «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» спрямована на комплексну підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні завдання у сфері будівництва та цивільної інженерії; вміти використовувати сучасні технології зі створення, експлуатації, реконструкції та ремонту об’єктів будівництва, інженерних систем та технологічних процесів; розробляти креслення на різних стадіях проєктування, застосовувати програмні засоби комп’ютерної графіки, проєктувати будівлі і споруди, в тому числі з використанням програмних систем комп’ютерного проектування; виконувати техніко-економічні обґрунтування вибору конструкцій будівель і споруд,  розробляти технічну документацію, складати та виконувати розрахунки  кошторисів на будівництво об’єкту.

   Фаховий молодший бакалавр здатен виконувати інженерне обстеження  конструкцій, складати робочі креслення та  виконувати розрахунки конструктивних  елементів, перепланування, добудови та надбудови  будівель. Використовуючи діючі будівельні норми і стандарти, вміє виконувати основні геодезичні роботи, підбирати для виконання будівельно-монтажних робіт електрообладнання в будівництві, комплекти машин, механізмів і засобів малої механізації.

Вивчай:

 • Інженерне креслення

 • Будівельне матеріалознавство

 • Інженерну геодезію

 • Архітектуру будівель і споруд

 • Будівельну механіку

 • Основи розрахунку будівельних конструкцій

 • Будівельну техніку

 • Технічну експлуатацію будівель і споруд

 • Технологію і організацію будівельного виробництва

 • Основи систем автоматизованого проєктування

 • Економіку будівництва

Стань:

 • техніком-будівельником

 • техніком-доглядачем

 • доглядачем будови

 • техніком-проєктувальником

 • техніком з підготовки виробництва

 • кошторисником

 • техніком-дизайнером

 • техніком-лаборантом (будівництво)

 • техніком-технологом (виробництво будівельних виробів і конструкцій)

 • інструктором з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань

 • техніком з нормування праці

 • техніком з підготовки технічної документації

 • техніком з планування

 • інспектором з будівництва та пожежної безпеки

Освітньо-професійна програма

Міське будівництво та господарство

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-професійна програма «Міське будівництво та господарство»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців

  на базі 11 класів (або ПТНЗ) – 2 роки 10 місяців

Форма навчання – денна, заочна

 Освітньо-професійна програма «Міське будівництво та господарство» спрямована на комплексну підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні завдання у сфері міського будівництва та цивільної інженерії; здобувачі освіти набувають навиків проєктування, спорудження, планування та благоустрою міст, житлових масивів, кварталів та елементів міської забудови, вулично-дорожньої мережі та транспортних споруд; управління, організації та плануванню об’єктів міського будівництва та господарства.

   Здобувачі освіти навчаються використовувати діючі будівельні норми і стандарти, вирішувати професійні задачі з інженерної геодезії при вишукуваннях, будівництві, експлуатації та реконструкції міських вулиць, будівель та споруд, проводити обстеження будівель, споруд та міських вулиць з визначенням показників їх технічного стану.

   Випускники освітньої програми «Міське будівництво та господарство» успішно працюють у відділах архітектури, будівництва, управліннях житлово-комунального господарства виконавчих комітетів міських, районних та обласних рад, адміністрацій та територіальних громад, можуть працювати у управляючих компаніях та ОСББ.

Вивчай:

 • Інженерне креслення

 • Будівельне матеріалознавство

 • Інженерну геодезію

 • Архітектуру будівель і споруд

 • Будівельну механіку

 • Основи розрахунку будівельних конструкцій

 • Будівельну техніку

 • Планування та благоустрій міст

 • Міські вулиці та дороги

 • Міські дорожньо-транспортні вузли

 • Інженерну підготовку територій

 • Технологію і організацію будівельного виробництва

 • Основи систем автоматизованого проєктування

 • Економіку будівництва

Стань:

 • техніком-будівельником

 • техніком-доглядачем

 • майстром будівельних організацій та шляхів сполучення

 • техніком-проєктувальником

 • менеджером у житлово-комунальному господарстві

 • техніком-кошторисником

 • інструктором з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань

 • інспектором з будівництва та пожежної безпеки

 • менеджером у житлово-комунальному господарстві

 • інспектором з контролю за технічним утриманням будинків

Освітньо-професійна програма

Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-професійна програма «Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії

Термін навчання: на базі 9 класів ― 3 роки 10 місяців

  на базі 11 класів ― 2 роки 10 місяців

Форма навчання - денна

    Освітньо-професійна програма «Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення» спрямована на комплексну підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі водопостачання і водовідведення, здатних виконувати розрахунки очисних споруд, проєктувати системи водопостачання та водовідведення, досліджувати технології водоочисних процесів, виконувати лабораторні аналізи, вносити зміни в технологічний процес очистки природних та стічних вод за даними аналізів.

   Випускники здатні забезпечувати експлуатацію, обслуговування і виконання різних видів ремонтних робіт очисних споруд, обладнання у сфері будівництва та цивільної інженерії через здобуття фахових компетентностей, що гарантують професійну діяльність

 Вивчай:

 •  Гідравліка, насоси і насосні станції

 • Основи гідрології, гідрометрії та гідротехнічних споруд

 • Будівельні матеріали і роботи

 • Водопостачання

 • Водовідведення

 • Аналітична хімія

 • Контроль якості води

 • Хімія води і мікробіологія

 • Експлуатація устаткування систем водопостачання і водовідводу

 • Основи комп’ютерного проєктування

 • Економіка та планування галузі

Стань:

 • Майстром з будівництва, експлуатації та ремонту мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства

 • Лаборантом хімічних та фізичних досліджень

 • Техніком-проєктувальником

 • Технологом з підготовки питної води

 • Технологом з очистки стічних вод

 • Контролером з обліку води

 • Оператором водоочисних споруд

 • Техніком з налагодження та випробування водоочисного обладнання

Освітньо-професійна-програма

Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-професійна програма «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії

Термін навчання: на базі 9 класів ― 3 роки 10 місяців

  на базі 11 класів ― 2 роки 10 місяців

Форма навчання – денна, заочна

  Освітньо-професійна програма «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері будівництва та цивільної інженерії, а саме – в області проєктування санітарно-технічного обладнання будівель і споруд різного призначення, монтажу, обслуговування, експлуатації і реновації систем опалення, холодного і гарячого водопостачання, водовідведення, газопостачання, вентиляції і кондиціювання.

   Особлива увага приділяється актуальним вимогам до проєктування і монтажу інженерних систем будівель та споруд, враховуються сучасні методи їх експлуатації та модернізації за допомогою енергоефективних заходів, технологій із урахуванням рівня розвитку цивільної інженерії.

Вивчай:

 • Механіка рідини та газу

 • Теплотехніка

 • Матеріали та вироби в санітарній техніці. Будівельні конструкції

 • Опалення

 • Теплогенеруючі установки та теплопостачання

 • Монтажні роботи та обладнання

 • Санітарно-технічне обладнання та газопостачання будівель

 • Вентиляція та кондиціонування

 • Технологія і організація санітарно-технічних робіт

 • Автоматичне регулювання санітарно-технічних робіт

 • Водопостачання і водовідвід

 • Основи комп’ютерного проєктування

 • Економіка будівництва

Стань:

 • Майстром будівельних і монтажних робіт

 • Техніком санітарно-технічних систем

 • Техніком-проєктувальником

 • Фахівцем по впровадженню теплоенергозберігаючих заходів

 • Техніком з експлуатації та ремонту інженерного устаткування

 • Оператором котельні/насосної станції

 • Диспетчером у сфері комунального господарства

 • Фахівцем з налагодження і випробування обладнання систем мікроклімату будівель

Освітньо-професійна програма

Землевпорядкування

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Освітньо-професійна програма «Землевпорядкування»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з геодезії та землеустрою

Термін навчання: на базі 9 класів ― 3 роки 10 місяців

на базі 11 класів ― 2 роки 10 місяців

Форма навчання – денна, заочна

    На тлі зростання ринку торгівлі землею і нерухомим майном освіта у сфері землеустрою набирає популярність. Випускник спеціальності 193 Геодезія та землеустрій є основним учасником землевпорядної та кадастрової діяльності.

  Освітньо-професійна програма «Землевпорядкування» спрямована на комплексну підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі земельної освіти з високим інтелектуальним потенціалом, розвинутими фаховими компетенціями, здатних проводити топографо-геодезичні роботи з метою одержання планово-картографічного матеріалу для цілей землеустрою, земельного кадастру, будівництва та промисловості.

  Випускники освітньо-професійної програми є основними учасниками землевпорядної та кадастрової діяльності, працюють на підприємствах галузі здійснюючи розробку проєктів організації територій і угідь, розробку проєктів відведення земель для державних та громадських потреб, контроль за використанням та охороною земель, моніторинг земель, ґрунтові та геоботанічні вишукування, кадастрові зйомки, оцінку земель, встановлення та відновлення меж на місцевості.

Вивчай:

 • Геодезія

 • Фотограмметрія

 • Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва

 • Геодезичні роботи при землеустрої

 • Управління земельними ресурсами, Земельний кадастр, Земельне право

 • Землевпорядне проєктування

 • Комп’ютеризація землевпорядного виробництва

 • Державний контроль за використанням та охороною земель і їх моніторинг

 • Грошова оцінка земель і нерухомості

 • Картографічне креслення та комп’ютерна графіка

 • Протиерозійна організація території.

Стань:

 • Техніком-землевпорядником

 • Техніком-проєктувальником

 • Техніком-геодезистом

 • Державним інспектором з використання та охорони земель

 • Менеджером (управителем) землевпорядкування

 • Менеджером (управителем) у сфері операцій із земельними ділянками

 • Менеджером (управителем) у сфері досліджень на земельному ринку

Освітньо-професійна програма

Оцінка землі та нерухомого майна

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Освітньо-професійна програма «Оцінка землі та нерухомого майна»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з геодезії та землеустрою

Термін навчання: на базі 9 класів ― 3 роки 10 місяців

 на базі 11 класів ― 2 роки 10 місяців

Форма навчання – денна, заочна

    Освітньо-професійна програма «Оцінка землі та нерухомого майна» орієнтована на комплексну підготовку фахівців та спрямована на здобуття базових уявлень, професійних знань, умінь у сфері оцінки землі та нерухомого майна, особливостей функціонування ринку нерухомості, організації процесу оцінювання майна, дотримання кваліфікаційних вимог в області сертифікації оціночної діяльності на основі національної нормативно-правової бази та міжнародних стандартів.

  Професійна підготовка дозволяє фахівцю самостійно вирішувати складні питання з визначення особливостей сучасного ринку нерухомості та основних чинників, що впливають на вартість нерухомості; визначення витрат на спорудження нерухомого майна, що розташовані на земельній ділянці; визначення вартості нерухомості з використанням мультиплікатора валової ренти; здійснення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, земель сільськогосподарського призначення, земель промисловості, транспорту, земель природоохоронного фонду.

  Випускники освітньо-професійної програми «Оцінка землі та нерухомого майна» в потенціалі можливостей стануть основними учасниками оціночної та землевпорядної діяльності, що здатні розробляти проєкти і програми в галузі територіального планування, оцінки, реєстрації об’єктів нерухомості та прав на них, їх обліку, планування землекористування та управління в галузі використання земельних ресурсів.

Вивчай:

 • Геодезія

 • Фотограмметрія

 • Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва

 • Геодезичні роботи при землеустрої

 • Управління земельними ресурсами,

 • Земельний кадастр

 • Земельне право

 • Землевпорядне проєктування

 • Комп’ютеризація землевпорядного виробництва

 • Державний контроль за використанням та охороною земель і їх моніторинг

 • Грошова оцінка земель і нерухомості

 • Картографічне креслення та комп’ютерна графіка

 • Експертна оцінка земель

 • Методологія і стандартизація оціночної діяльності

 • Економіка і управління нерухомістю

Стань:

 • Техніком-землевпорядником

 • Виконавцем проєктів землеустрою

 • Аналітиком, експертом, фахівцем з нерухомості (аналіз ринку нерухомості, соціально-економічних перспектив розвитку території, проведення маркетингових досліджень ринку землі та нерухомого майна)

Освітньо-професійна програма

 Обирайте спеціальність до душі! Вибір – за Вами!