Відокремлений структурний підрозділ
Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури

Бібліотека

Ткач Оксана Володимирівна 

Завідувач бібліотеки

 Бібліотека є важливим структурним підрозділом коледжу, здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу, як в урочний так і позаурочний час. Бібліотека під’єднана до мережі інтернет та забезпечена 3-ма комп’ютерами. В читальній залі діє WI-FI зона.        

  Загальна площа бібліотеки – 143 кв.м.

  Читальна зала має 50 посадкових місць.

  Бібліотека коледжу має абонемент, читальну залу, книгосховище. На сьогодні студенти, викладачі та співробітники коледжу можуть користуватись абонементом,  читальною залою, працювати з довідковою літературою, абетковим та систематичним    каталогами,  картотеками,  користуватись мережею Інтернет.   

  Бібліотечний фонд нараховує понад 75 тис. примірників  книг  це навчальна, методична, довідкова літературу з усіх дисциплін, що вивчаються в коледжі. Для відвідувачів експонуються тематичні та інформаційні виставки, постійно демонструються книжкові перегляди нових надходжень, які інформують про новинки літератури. Читальна зала здійснює оперативне і повне обслуговування студентів, викладачів, співробітників коледжу, виконує усі види бібліотечних довідок, здійснює індивідуальне та інформаційне обслуговування користувачів.

  На постійно діючій виставці «Нові надходження» демонструється література, якою поповнюється фонд бібліотеки. Бібліотечний фонд формується відповідно до профілю коледжу та потреб користувачів.

  Здійснюється передплата  фахових періодичних видань.

 Свою діяльність бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до плану роботи бібліотки, затвердженим директором коледжу. Бібліотека керуюється загальними нормативно-правовими документами такими як: Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу» та іншими чинними нормативно-правовими актами у сфері освіти, науки, культури, бібліотечної справи, а також Положенням про бібліотеку.

  Бібліотека коледжу обслуговує користувачів згідно Правил користування бібліотекою, розроблених на основі «Типових правил користування бібліотекою».

  Завідувач бібліотеки – Ткач О. В. разом зі своїми колегами забезпечує виконання усіх виробничих процесів бібліотеки, спрямовує роботу на удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, впровадження новітніх технологій.

  Бібліотека коледжу – це місце де не тільки зберігаються книжки, це те місце, де кожен знайде собі затишок  та відкриє новий світ.