Відокремлений структурний підрозділ
Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури

Відділення

«Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Міське будівництво та господарство», «Технічна експертиза будівель і споруд, операції з нерухомістю»

Сторінка в розробці